Danone Impact Journey

Ca parte din Noua Strategie Danone, ne-am reînnoit politica de sustenabilitate, concentrându-ne pe 3 direcții:
Sănătate, Mediu și Oameni & Comunități.

Pentru fiecare, Danone definește câte un nou set de priorități ce pot fi traduse ca obiective pe termen lung, concentrându-ne pe acele arii în care compania noastră poate aduce cel mai mare impact și cea mai mare valoare.

Află mai multe despre Strategia Danone pe Danone Impact Journey